Baza firm - Annopole Nowe

Nazwa firmyAdresData rejestracjiBranża
4 Kija Kaja Smolak98-220 Annopole Nowe, Annopole Nowe 202011-11-02Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Rita S.c. Zbigniew Gałęzowski98-220 Annopole Nowe, Annopole Nowe 34c1998-22-12Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Rita S.c Maria Gałęzowska98-220 Annopole Nowe, Annopole Nowe 34c1998-24-12Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Anna Ziółkowska Agent Ubezpieczeniowy, Usługi Biurowe98-220 Annopole Nowe, ANNOPOLE NOWE 35A2008-18-01Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych