Baza firm - Go�cino

Nazwa firmyAdresData rejestracjiBranża
Firma Handlowo Us�ugowa Daniel Iwa�ski78-120 Go�cino, Robuń 12B lok. 12009-01-06Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Opendruk Andrzej Bejnarowicz78-120 Go�cino, Gościno Grunwaldzka 52001-01-07Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
Czes�aw Kuks Gospodarstwo Rolne78-120 Go�cino, Gościno Lipowa 192007-10-09Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Andrzej Szostak Us�ugi Rolnicze78-120 Go�cino, Gościno IV Dywizji W.P. 72009-15-10Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Us�ugi Le�ne- Dariusz Feret78-120 Go�cino, Wierzbka Górna 61995-01-02Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowo- Us�ugowe "Pati" - Alla Korol78-120 Go�cino, Wartkowo 202009-15-07Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Us�ugi Stolarskie - Ryszard Rakowski - 78-120 Go�cino78-120 Go�cino, Gościno Brylantowa 51992-20-10Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Rafa Plandeki Dawid Kuks78-120 Go�cino, Gościno Kolejowa 102004-20-08Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Pracownia Protetyczna Sp�ka Cywilna Izabella Denkiewicz Marzena Rakowska78-120 Go�cino, Zieleniewo R�ana 28 lok. 72008-01-08Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Ryszard Kisiel - 78-120 Go�cino78-120 Go�cino, Gościno Mickiewicza 1c1990-15-10Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Piotr Osuchowski Master- Bud78-120 Go�cino, Wartkowo 14B lok. 12008-01-03Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Us�ugi Budowlane Dariusz Sosnowski78-120 Go�cino, Ramlewo 7 lok. 52010-01-06Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
"Rex" Firma Us�ugowa - Tomasz Koralewski - 78-120 Go�cino78-120 Go�cino, Mołtowo 6 lok. 22005-14-09Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Zak�ad Og�lnobudowlany - Pawe� Nowicki78-120 Go�cino, Wartkowo 14c lok. 32006-13-11Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
�ukasz Patapczyk78-120 Go�cino, Gościno IV Dywizji W.P. 22 lok. 32009-04-05Przygotowanie terenu pod budowę
Us�ugowy Zak�ad Instalatorstwa Elektrycznego - Bogumi� Ko�uchowski78-120 Go�cino, Gościno Grunwaldzka 27 lok. 61998-20-11Wykonywanie instalacji elektrycznych
Rad-Gaz Rados�aw Lubowicki78-120 Go�cino, Wartkowo 30A2005-01-08Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adam Or�owski Us�ugi Hydrauliczne78-120 Go�cino, Gościno Ko�cielna 112010-02-08Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Zak�ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych, Cieplnych, Gazowych, Klimatyzacyjnych- Patryk D�bkowski78-120 Go�cino, Gościno Wyspia�skiego 82011-07-10Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Zak�ad Og�lnobudowlany Rafa� Borowiecki78-120 Go�cino, Gościno IV Dywizji W.P. 25 lok. 62006-22-05Tynkowanie
Us�ugi Remontowo- Budowlane - Miros�aw Wr�blewski78-120 Go�cino, Gościno Dwór 6 lok. 22008-20-03Tynkowanie
Zak�ad Og�lnobudowlany Zakrzewski J�zef78-120 Go�cino, Jarogniew 2E1997-01-03Tynkowanie
Stanis�aw Rakowski78-120 Go�cino, Robuń 402008-13-08Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Us�ugowy Zak�ad Dekarski " Gont" Arkadiusz Centkowski78-120 Go�cino, Gościno Sp�dzielcza 3 lok. 32011-01-07Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Us�ugi Pogrzebowe Mi�dzynarodowe I Na Terenie Kraju Henryk Brz�kowski78-120 Go�cino, Gościno Ko�obrzeska 181991-01-05Pogrzeby i działalność pokrewna
Katarzyna Chmielewska - 78-120 Go�cino78-120 Go�cino, Dargocice 132009-27-04Działalność fizjoterapeutyczna
Przedsi�biorstwo Handlowo Us�ugowe Daniel Jan Stempi�ski78-120 Go�cino, Robuń 502011-15-04Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
Us�ugi Inwestycyjne Mgr In�.. Tomasz Spanier78-120 Go�cino, Gościno Szafirowa 242004-01-08Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Przedsiebiorstwo Handlowo- Us�ugowe Sorrstar Mateusz Bryk78-120 Go�cino, Gościno IV Dywizji W.P. 682009-03-04Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe Anna Osiadacz78-120 Go�cino, Robuń 602009-15-09Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
"Rotrans" Firma Transportowa - Piotr Rojek78-120 Go�cino, Gościno IV Dywizji W.P. 592000-01-07Transport drogowy towarów
"Alimak" Kamila Wojtala78-120 Go�cino, Karkowo 7 lok. 22011-16-05Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Zak�ad Mechaniczno-Us�ugowy Janusz Bielicz78-120 Go�cino, Ramlewo 132006-01-12Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Stanis�awa Grabia Kwiaciarnia "Kwiatki Z Chatki"78-120 Go�cino, Gościno Matejki 72010-19-06Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Meble Holenderskie Danuta Kazin78-120 Go�cino, Ząbrowo 12010-04-05Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Andrzej Formella- Firma Handlowa "Maluszek"78-120 Go�cino, Kołobrzeg Zygmuntowska 462002-17-05Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Firma Handlowo-Us�ugowa "Folpak" Mateusz Lewandowski78-120 Go�cino, Gościno IV Dywizji W.P. 74 lok. 62010-10-05Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
P.h.u "Hanev" Hurt- Detal Czapka �ukasz78-120 Go�cino, Mołtowo 13B lok. 22011-19-05Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Zak�ad Mechaniki Pojazdowej -Tomasz Ostrog�rski78-120 Go�cino, Gościno Sp�dzielcza 22010-01-06Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Romaniec Jan Firma Us�ugowo Handlowa "Ko�o"78-120 Go�cino, Ołużna 44A2009-01-12Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli